Tag - หลักสูตรการอบรมเพื่อองค์กรโดยเฉพาะ

เทคนิคการเลือกคอร์สอบรมภาษา ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กร

หากคุณเป็นผู้จัดการการฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทที่มีหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน คุณอาจพบว่าผู้เข้าอบรมไม่ได้แสดงผลลัพธ์อย่างรวดเร็วทันใจ หรือมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในที่ทำงานมากนัก อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการสำหรับเรื่องนี้