บริการวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนในประเทศไทย:

คุณสามารถสมัครเรียนกับเราและจะได้รับวีซ่านักเรียนเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี

ใครสามารถสมัครได้บ้าง?

ราชอาณาจักรไทยยินดีต้อนรับผู้คนทุกเชื้อชาติ ทุกคนจากทั่วโลกที่อายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถสมัครและรับวีซ่านักเรียนได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในไทยหรือไม่ การสมัครวีซ่าประเภทนี้ง่ายมาก วีซ่านักเรียนหนึ่งปีจะเป็นของผู้สมัครทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรคลาสกลุ่มทุกหลักสูตรกับเรา

กระบวนการเป็นอย่างไร?

ทันทีที่เราได้รับเอกสารจากคุณ ไม่ว่าคุณจะมาที่โรงเรียนของเราหรือส่งเอกสารออนไลน์ เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่กระทรวงศึกษาธิการทันที โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา 3 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นคุณจะได้รับเอกสารจากเราและไปสมัครวีซ่าที่สถานทูตไทยนอกประเทศไทย

หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนนี้สาขาเชียงใหม่จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 – 60 วันทำการ

เมื่อคุณกลับมาแล้ว จะมีวีซ่าสามเดือน ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 3 เดือน โดยทางเรามีตัวแทนอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ

คุณต้องการอยู่และเรียนที่ไหน?

 โปรแลงเกวจมีมากกว่า 1 สาขาในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่านักเรียนจากเราและเรียนที่สาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ พัทยา หรือเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละสาขาอีกครั้ง
[[[["field2","equal_to","Bangkok"],["field2","equal_to","Pattaya"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field11,field13,field5,field7"]],"or"],[[["field13","equal_to","Japan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field16"]],"and"],[[["field13","equal_to","Japan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field15"]],"and"],[[["field13","equal_to","Japan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Taiwan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","china"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field17"]],"and"],[[["field13","equal_to","Australia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Australia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahamas"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahamas"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Barbados"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Barbados"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belize"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belize"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Canada"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Canada"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominica"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominica"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ireland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ireland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jamaica"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jamaica"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","New Zealand"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","New Zealand"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.K"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.K"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.S.A"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.S.A"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Philippines"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Philippines"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","china"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Taiwan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field17"]],"and"],[[["field13","equal_to","Albania"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Albania"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Argentina"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Argentina"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Armenia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Armenia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Austria"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Austria"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Azerbaijan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Azerbaijan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahrain"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belarus"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belarus"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belgium"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belgium"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahrain"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bhutan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bhutan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bhutan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brazil"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brazil"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brunei"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brunei"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cambodia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cambodia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Chile"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Chile"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Colombia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Colombia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Costa Rica"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Costa Rica"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Croatia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cyprus"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cyprus"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Czech Republic"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Czech Republic"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Denmark"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Denmark"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominican Republic"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominican Republic"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ecuador"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ecuador"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","El Salvador"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","El Salvador"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Estonia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Estonia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Finland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Finland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Taiwan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field13","equal_to","china"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field13","equal_to","Albania"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Argentina"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Armenia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Australia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Austria"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Azerbaijan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahamas"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bahrain"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Barbados"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belarus"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belgium"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Belize"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Bhutan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brazil"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Brunei"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cambodia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Canada"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Chile"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Colombia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Costa Rica"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Croatia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Cyprus"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Czech Republic"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Denmark"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominica"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Dominican Republic"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ecuador"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","El Salvador"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Estonia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Finland"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","France"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","France"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","France"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Georgia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Georgia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Georgia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Germany"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Germany"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Germany"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Greece"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Greece"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Greece"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Honduras"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Honduras"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Honduras"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Hungary"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Hungary"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Hungary"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iceland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iceland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iceland"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Indonesia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Indonesia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Indonesia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iran"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iran"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Iran"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ireland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ireland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ireland"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Israel"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Israel"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Israel"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Italy"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Italy"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Italy"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jamaica"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jamaica"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field18"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jamaica"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jordan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jordan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Jordan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kazakhstan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kazakhstan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kazakhstan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kuwait"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kuwait"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kuwait"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kyrgyzstan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kyrgyzstan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Kyrgyzstan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Laos"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Laos"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Laos"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Latvia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Latvia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Latvia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lebanon"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lebanon"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lebanon"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Libya"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Libya"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Libya"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Liechtenstein"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Liechtenstein"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Liechtenstein"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lithuania"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lithuania"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Lithuania"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Luxembourg"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Luxembourg"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Luxembourg"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malaysia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malaysia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malaysia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Maldives"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Maldives"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Maldives"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malta"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malta"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Malta"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Mexico"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Mexico"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Mexico"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Moldova"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Moldova"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Moldova"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Monaco"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Monaco"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Monaco"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Morocco"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Morocco"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Morocco"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Myanmar"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Myanmar"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Myanmar"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nepal"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nepal"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nepal"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Netherlands"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Netherlands"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Netherlands"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","New Zealand"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nicaragua"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nicaragua"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Nicaragua"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Norway"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Norway"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Norway"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Oman"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Oman"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Oman"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Palau"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Palau"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Palau"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Philippines"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Poland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Poland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Poland"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Portugal"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Portugal"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Portugal"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Qatar"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Qatar"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Qatar"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Romania"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Romania"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Romania"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Russia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Russia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Russia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Serbia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Serbia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Serbia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Singapore"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Singapore"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Singapore"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovakia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovakia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovakia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovenia"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovenia"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Slovenia"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Africa"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Africa"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Africa"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Korea"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Korea"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","South Korea"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Spain"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Spain"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Spain"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Sweden"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Sweden"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Sweden"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Switzerland"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Switzerland"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Switzerland"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Tajikistan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Tajikistan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Tajikistan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkey"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkey"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkey"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkmenistan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkmenistan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Turkmenistan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.K"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","U.S.A"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field25"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ukraine"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ukraine"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Ukraine"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","United Arab Emirates"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","United Arab Emirates"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","United Arab Emirates"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Uzbekistan"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Uzbekistan"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Uzbekistan"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Venezuela"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Venezuela"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Venezuela"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field13","equal_to","Viet Nam"],["field2","equal_to","Bangkok"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field13","equal_to","Viet Nam"],["field2","equal_to","Pattaya"]],[["show_fields","field8"]],"and"],[[["field13","equal_to","Viet Nam"],["field2","equal_to","Chiang Mai"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field9","equal_to","2"],["field9","equal_to","Japanese"],["field14","equal_to","Japanese"],["field16","equal_to","English"],["field8","equal_to","Thai"],["field8","equal_to","English"],["field8","equal_to","Chinese"],["field8","equal_to","Japanese"],["field15","equal_to","1"],["field15","equal_to","English"],["field15","equal_to","Chinese"],["field17","equal_to","1"],["field17","equal_to","English"],["field17","equal_to","Japanese"],["field18","equal_to","1"],["field18","equal_to","Japanese"],["field18","equal_to","Chinese"],["field24","equal_to","1"],["field24","equal_to","English"],["field24","equal_to","Chinese"],["field25","equal_to","1"],["field25","equal_to","Chinese"],["field27","equal_to","1"],["field27","equal_to","English"]],[["show_fields","field28"],["hide_fields","field110,field111"]],"or"],[[["field49","equal_to","No"]],[["hide_fields","field50"]],"and"],[[["field2","not_equal_to","Pattaya"]],[["hide_fields","field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field13","not_equal_to","Iran"],["field13","not_equal_to","Turkey"],["field13","not_equal_to","United Arab Emirates"],["field13","not_equal_to","Israel"],["field13","not_equal_to","Jordan"],["field13","not_equal_to","Lebanon"],["field13","not_equal_to","Oman"],["field13","not_equal_to","Kuwait"],["field13","not_equal_to","Qatar"],["field13","not_equal_to","Bahrain"]],[["hide_fields","field90,field91,field94,field95,field92,field93"]],"or"],[[["field13","equal_to","Iran"],["field13","equal_to","Turkey"],["field13","equal_to","United Arab Emirates"],["field13","equal_to","Israel"],["field13","equal_to","Jordan"],["field13","equal_to","Lebanon"],["field13","equal_to","Oman"],["field13","equal_to","Kuwait"],["field13","equal_to","Qatar"],["field13","equal_to","Bahrain"],["field13","equal_to","Brazil"],["field13","equal_to","Colombia"],["field13","equal_to","Argentina"],["field13","equal_to","Venezuela"],["field13","equal_to","Chile"],["field13","equal_to","Ecuador"]],[["show_fields","field92,field93"]],"or"],[[["field2","equal_to","Bangkok"],["field13","not_equal_to","Turkmenistan"]],[["show_fields","field92,field93"]],"and"],[[["field13","equal_to","Chiang Mai"]],[["hide_fields","field92,field93"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Iran"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Turkey"]],[["show_fields","field93,field92,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","United Arab Emirates"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Israel"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Jordan"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Lebanon"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Oman"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Kuwait"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Qatar"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field13","equal_to","Bahrain"]],[["show_fields","field92,field93,field90,field91,field94,field95"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field2","equal_to","Pattaya"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field40"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field111"],["hide_fields","field35"]],"and"],[[["field9","equal_to","2"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field9","equal_to","2"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field9","equal_to","Japanese"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field9","equal_to","Japanese"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field14","equal_to","Thai"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field14","equal_to","Thai"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field14","equal_to","Japanese"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field14","equal_to","Japanese"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field16","equal_to","Thai"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field16","equal_to","Thai"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field16","equal_to","English"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field16","equal_to","English"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field24","equal_to","English"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field24","equal_to","Chinese"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field24","equal_to","Chinese"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field25","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field42"]],"and"],[[["field25","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field43"]],"and"],[[["field25","equal_to","Chinese"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field25","equal_to","Chinese"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field112"]],"and"],[[["field27","equal_to","1"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field42"]],"and"],[[["field27","equal_to","1"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field112"]],"and"],[[["field27","equal_to","English"],["field28","equal_to","1"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field27","equal_to","English"],["field28","equal_to","2"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field9","equal_to","1"],["field14","equal_to","Thai"],["field16","equal_to","Thai"]],[["show_fields","field110"],["hide_fields","field28,field35"]],"or"],[[["field110","equal_to","1"]],[["show_fields","field34"]],"and"],[[["field110","equal_to","2"]],[["show_fields","field111"]],"and"]]
1 Step 1
2 Step 2
Check our price and register online
Which branch
What passport are you holding?
----------------------------------------------------------
Choose the language you want to learn
Visa options
Visa options

Price:  23,000 THB (Approx. 647 USD)

Price:  35,000 THB (Approx. 985 USD)

Price:  30,000 THB (Approx. 900 USD)

Price:  45,000 THB (Approx. 1270 USD)

Price:  25,000 THB (Approx. 815 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 476 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 490 USD)

Price:  28,700 THB (Approx. 780 USD)

Price:  31,600 THB (Approx. 1000 USD)

Price:  40,100 THB (Approx. 1280 USD)

Are you in Thailand Now?
Have you got a previous education visafrom any Language school on your current passport?
What Language coursedid you use to study?

Your Personal info


First Name
no-icon
Family Name
no-icon
Phone / Mobile Number
no-icon
Passport Number
no-icon
Birth Date
date_range

Your address in your home country


Home / App
no-icon
Street /Roadyour full name
no-icon
Area
no-icon
City / Town
no-icon
State / Provience
no-icon
Zip / Postal Codeyour full name
no-icon

Your address in Thailand (if Applicable)


Room No.
no-icon
App/ Condo
no-icon
Soi
no-icon
Street/ Roadyour full name
no-icon
Sub -Disstrictyour full name
no-icon

Your Parents info (if Applicable)


Father Nameyour full name
no-icon
His occupationyour full name
no-icon
Mother Name
no-icon
Her occupation
no-icon

Upload a copy of the first page of your passport


File passportupload
cloud_uploadUpload

Upload your Photo (passport size)


File Photoupload
cloud_uploadUpload

Upload your criminal record history

      either from your home country or Royal Thai police


File Criminalupload
cloud_uploadUpload

Upload your latest education certificate


File Educationupload
cloud_uploadUpload

Upload your latest Bank statement


File Bank statementupload
cloud_uploadUpload
keyboard_arrow_leftBack
Nextkeyboard_arrow_right