fbpx

บริการวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนในประเทศไทย:

คุณสามารถสมัครเรียนกับเราและจะได้รับวีซ่านักเรียนเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี

ใครสามารถสมัครได้บ้าง?

ราชอาณาจักรไทยยินดีต้อนรับผู้คนทุกเชื้อชาติ ทุกคนจากทั่วโลกที่อายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถสมัครและรับวีซ่านักเรียนได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในไทยหรือไม่ การสมัครวีซ่าประเภทนี้ง่ายมาก วีซ่านักเรียนหนึ่งปีจะเป็นของผู้สมัครทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรคลาสกลุ่มทุกหลักสูตรกับเรา

กระบวนการเป็นอย่างไร?

ทันทีที่เราได้รับเอกสารจากคุณ ไม่ว่าคุณจะมาที่โรงเรียนของเราหรือส่งเอกสารออนไลน์ เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่กระทรวงศึกษาธิการทันที โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา 3 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นคุณจะได้รับเอกสารจากเราและไปสมัครวีซ่าที่สถานทูตไทยนอกประเทศไทย

หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนนี้สาขาเชียงใหม่จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 – 60 วันทำการ

เมื่อคุณกลับมาแล้ว จะมีวีซ่าสามเดือน ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 3 เดือน โดยทางเรามีตัวแทนอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ

คุณต้องการอยู่และเรียนที่ไหน?

 โปรแลงเกวจมีมากกว่า 1 สาขาในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่านักเรียนจากเราและเรียนที่สาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ พัทยา หรือเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละสาขาอีกครั้ง
1 Step 1
2 Step 2
Check our price and register online
Which branch
What passport are you holding?
----------------------------------------------------------
Choose the language you want to learn
Visa options
Visa options

Price:  23,000 THB (Approx. 647 USD)

Price:  35,000 THB (Approx. 985 USD)

Price:  30,000 THB (Approx. 900 USD)

Price:  45,000 THB (Approx. 1270 USD)

Price:  25,000 THB (Approx. 815 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 476 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 490 USD)

Price:  28,700 THB (Approx. 780 USD)

Price:  31,600 THB (Approx. 1000 USD)

Price:  40,100 THB (Approx. 1280 USD)

sorry you can not register for pattaya or chiangmai please choose Bangkok


متاسفانه اتباع ایرانی فقط می توانند در شعبه بانکوک برای ویزای تحصیلی ثبت نام کنند.Are you in Thailand Now?
Have you got a previous education visafrom any Language school on your current passport?
What Language coursedid you use to study?

Your Personal info


First Name
no-icon
Family Name
no-icon
Phone / Mobile Number
no-icon
Passport Number
no-icon
Birth Date
date_range

Your address in your home country


Home / App
no-icon
Street /Roadyour full name
no-icon
Area
no-icon
City / Town
no-icon
State / Provience
no-icon
Zip / Postal Codeyour full name
no-icon

Your address in Thailand (if Applicable)


Room No.
no-icon
App/ Condo
no-icon
Soi
no-icon
Street/ Roadyour full name
no-icon
Sub -Disstrictyour full name
no-icon

Your Parents info (if Applicable)


Father Nameyour full name
no-icon
His occupationyour full name
no-icon
Mother Name
no-icon
Her occupation
no-icon

Upload a copy of the first page of your passport


File passportupload
cloud_uploadUpload

Upload your Photo (passport size)


File Photoupload
cloud_uploadUpload

Upload your criminal record history

      either from your home country or Royal Thai police


File Criminalupload
cloud_uploadUpload

Upload your latest education certificate


File Educationupload
cloud_uploadUpload

Upload your latest Bank statement


File Bank statementupload
cloud_uploadUpload
keyboard_arrow_leftBack
Nextkeyboard_arrow_right