Register for HSK exam

HSK คืออะไร?

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก โดยจะวัดความสามารถการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ในทางวิชาการ และในการทำงาน

HSK 1


นักเรียนสามารถแยกและใช้ตัวอักษรง่ายๆได้ สามารถเข้าใจและพูดสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาจีนได้ ระดับนี้ถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับระดับต่อไป

HSK 2

นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

 

การสอบ HSK มีกี่ระดับ

 สอบการเขียน

สอบการพูด

HSK- Level 1

HSK  (Elementary)

HSK- Level 2

HSK- Level 3

HSK (Intermediate)

HSK- Level 4

HSK- Level 5

HSK (Advanced)

HSK- Level 6

 

HSK 3

นักเรียนที่สอบระดับ 1 ถึง 3 ผ่านแล้ว สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่ทำงาน หรือขณะท่องเที่ยวในประเทศจีน

 

 

HSK 5

นักเรียนสามารถเข้าใจวรรณกรรมจีนและสื่อบันเทิงต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ รายการทีวี หนัง และยังสามารถเขียนและนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาจีนได้

HSK 4

นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนได้หลากหลายหัวข้อมากขึ้น และสามารถคุยกับคนจีนได้เข้าใจ

 

 

HSK 6

HSK ระดับ 6 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีคำศัพท์ทั่วไป 5,000 คำ หรือมากกว่านั้น

 

 


เช็กราคา, ตาราง และสมัครสอบ

หากท่านต้องการสมัครสอบ HSK โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าท่านได้สมัครสอบก่อนวันหมดเขตรับสมัคร (สีแดงในตารางด้านล่าง)

 

การชำระเงิน: ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเดบิตที่ออฟฟิศของเรา หรือโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่านบัญชีธนาคาร และส่งสลิปผ่านแบบฟอร์มการสมัคร

 

เลขบัญชี:  607 100 1499   |    ชื่อบัญชี: Pro Language Co., Ltd.   |   ธนาคาร: กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมการสอบ

Level

Price

HSK 1

500 THB

HSK 2

700 THB

HSK 3

900 THB

HSK 4

1200 THB

HSK 5

1600 THB

HSK 6

2000 THB

วันสอบ

Exam Date

Exam Day

Due date to register

Result date

14  Jul  2018

 Saturday

 4 Jul 2018

 30 Jul 2018

18 Aug 2018

Saturday

8 Aug 2018

3 Sep 2018

27 Oct  2018

Saturday

17 Oct 2018

12 Nov 2018

10 Nov 2018

Saturday

31 Oct 2018

26 Nov 2018

สมัครสอบ

[]
1 Step 1
แบบฟอร์มการสมัคร
ชื่อจริงของคุณyour full name
นามสกุลของคุณyour full name
เบอร์โทรศัพท์ของคุณyour full name
phone
Fileupload
cloud_uploadสำเนาบัตรประชาชน
ที่อยู่ของคุณmore details
0 /
Fileupload
cloud_uploadสลิปค่าธรรมเนียมการสอบ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right