โปรเพรพ: โทอิค

ไม่ว่าจะสอบอะไร การเตรียมสอบเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อการทำคะแนนโทอิคที่ดี คุณต้องพัฒนาสองทักษะด้วยกัน ทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการทำข้อสอบ ซึ่งหลักสูตรของเราจะเตรียมทั้งสองอย่างให้คุณ นอกจากหนังสือเรียนแล้ว เรายังมีชีทเพิ่มเติมเพื่อฝึกการพูดและการเขียนอีกด้วย
[[[["field6","equal_to","30"],["field59","equal_to","1"]],[["show_fields","field55,field58"]],"and"],[[["field6","equal_to","60"],["field59","equal_to","1"]],[["show_fields","field56,field58"]],"and"],[[["field6","equal_to","90"],["field59","equal_to","1"]],[["show_fields","field57,field58"]],"and"],[[["field52","equal_to","Male"],["field52","equal_to","Female"]],[["show_fields","field28,field29,field30,field78"]],"or"],[[["field54","equal_to","1"],["field54","equal_to","2"],["field54","equal_to","3"],["field54","equal_to","4"]],[["show_fields","field59"]],"or"],[[["field59","equal_to","2"]],[["show_fields","field60,field62,field63"]],"and"],[[["field59","equal_to","1"]],[["show_fields","field6,field60"]],"and"],[[["field54","equal_to","Bangkok"]],[["email_to",null,"info@prolanguage.co.th,globalsupport@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field54","equal_to","Pattaya"]],[["email_to",null,"sarah@prolanguage.co.th,pattaya@prolanguage.co.th,globalsupport@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field54","equal_to","Rayong"]],[["email_to",null,"rayong@prolanguage.co.th,globalsupport@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field54","equal_to","Chiang Mai"]],[["email_to",null,"chiangmai@prolanguage.co.th,globalsupport@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field6","equal_to","30"],["field6","equal_to","60"],["field6","equal_to","90"],["field62","equal_to","20"],["field62","equal_to","40"],["field62","equal_to","60"]],[["show_fields","field25,field53,field26,field27,field52"]],"or"],[[["field54","equal_to","1"],["field62","equal_to","20"]],[["show_fields","field80"],["hide_fields","field55,field56,field57,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","1"],["field62","equal_to","40"]],[["show_fields","field85"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","1"],["field62","equal_to","60"]],[["show_fields","field81"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","2"],["field62","equal_to","20"]],[["show_fields","field69"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","2"],["field62","equal_to","40"]],[["show_fields","field70"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field71,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","2"],["field62","equal_to","60"]],[["show_fields","field71"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field72,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","3"],["field62","equal_to","20"]],[["show_fields","field72"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field73,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","3"],["field62","equal_to","40"]],[["show_fields","field73"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field74,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","3"],["field62","equal_to","60"]],[["show_fields","field74"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field75,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","4"],["field62","equal_to","20"]],[["show_fields","field75"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field76,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","4"],["field62","equal_to","40"]],[["show_fields","field76"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field77"]],"and"],[[["field54","equal_to","4"],["field62","equal_to","60"]],[["show_fields","field77"],["hide_fields","field55,field56,field57,field80,field85,field81,field69,field70,field71,field72,field73,field74,field75,field76"]],"and"]]
1 Step 1
Chose Your Branch
What Type of Course
Where Would You Like to Study?

7,500 THB (Approximately 217 USD) 

13,800 THB (Approximately 400 USD) 

18,900 THB (Approximately 548 USD) 

24,000 THB (Approximately 695 USD) 
44,000 THB (Approximately 1,250 USD) 
64,000 THB (Approximately 1,850 USD) 
19,000 THB (Approximately 550 USD) 
36,000 THB (Approximately 1,046 USD) 
51,000 THB (Approximately 1,482 USD) 
12,600 THB (Approximately 366 USD) 
23,500 THB (Approximately 682 USD) 
34,000 THB (Approximately 988 USD) 
18,000 THB (Approximately 523 USD) 
34,000 THB (Approximately 988 USD) 
48,000 THB (Approximately 1,390 USD) 
Your full name
icon-user
Mobile Numberyour full name
icon-phone
Your Gender
Times you are available
what time(s) are you available?
what days are you available?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ระดับ: 3 ระดับ 

  • โทอิค 1
  • โทอิค 2
  • โทอิค 3

แต่ละระดับจะมี 2 ขั้น

1 ระดับ = 60 ชั่วโมง

1 ขั้น = 30 ชั่วโมง

ระยะเวลา: 60 ชั่วโมงต่อระดับ

ภาษา: อังกฤษ

รวม: หนังสือ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้คือ:

-คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ

-คำอธิบายกลยุทธ์ภาษาและกลยุทธ์การทำข้อสอบ

-บทเรียนที่ได้รับการวางแผนอย่างดีและครอบคลุมทุกหัวข้อ

-การทำกิจกรรมที่ช่วยในการเรียนรู้โดยเฉพาะ

-การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้ฝึกนอกห้องเรียน

แต่ละคอร์สหรือระดับจะประกอบด้วย 60 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้ในการสอบโทอิคอย่างลึกซึ้ง

 

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

คะแนนสอบวัดระดับที่ได้ระดับกลางขั้นต้นเป็นอย่างน้อย

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร

-พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการอ่าน

-เพิ่มทักษะทางธุรกิจ

-ความรู้เรื่องคำศัพท์และภาษาที่ใช้บ่อยๆในข้อสอบโทอิค

-คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและความรู้ในการวางแผนเวลาระหว่างทำข้อสอบ

-ทิป เทคนิค และกลยุทธ์สำหรับการทำข้อสอบ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

ทุกคนที่วางแผนจะสอบโทอิค

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

เกี่ยวกับการสอบโทอิคทิปสำหรับการสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพรูปภาพคนรูปภาพสิ่งของรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบระบุเวลาระบุคนระบุความคิดเห็นระบุทางเลือกระบุคำแนะนำระบุเหตุผลระบุสถานที่ รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: การสนทนาระบุเวลาระบุคนระบุความตั้งใจระบุหัวข้อระบุเหตุผลระบุสถานที่ระบุความคิดเห็นระบุน้ำเสียงและโทนรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆระบุลำดับเหตุการณ์ระบุผู้อ่านระบุสถานการณ์ระบุหัวข้อระบุความต้องการรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์รีวิวความเข้าใจด้านการฟัง

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์กลุ่มคำศัพท์คำคล้ายกันคำบุพบทคำสันธานคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่คำกริยา causativeประโยคเงื่อนไขกาลของกริยา (Tenses)คำกริยาวลีรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

8

การอ่านPart 6: อ่าน cloze passagesบริบทของคำคำสรรพนามความสอดคล้องของประธานและกริยา คำกริยาช่วยการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์Gerunds หรือ infinitivesรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

9

การอ่านPart 7: การอ่านทำความเข้าใจกลยุทธ์การอ่านฝึกอ่านทำความเข้าใจโฆษณาการตอบรับธุรกิจแบบฟอร์ม, ชาร์ท และกราฟบทความและรายงานประกาศและย่อหน้ารีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

เกี่ยวกับการสอบโทอิคแนวทางสำหรับการเตรียมตัวสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพรูปภาพคนรูปภาพสิ่งของรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบข้อความใคร             อะไร          เมื่อไหร่     ที่ไหน        ทำไม         ยังไง          คำกริยาช่วย                 รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: บทสนทนาอาชีพ (ใคร)กิจกรรม (อะไร)เวลา (เมื่อไหร่)          สถานที่ (ที่ไหน)        เหตุผล (ทำไม)         รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆโฆษณา    อากาศข่าว             เสียงประกาศ               ประกาศพิเศษ             ประการทางธุรกิจรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์การเลือกใช้คำ: นาม การเลือกใช้คำ: กริยาการเลือกใช้คำ: คุณศัพท์            การเลือกใช้คำ: วิเศษณ์               การเลือกใช้คำ: สันธาน                การเลือกใช้คำ: บุพบทรูปแบบคำ: นามรูปแบบคำ: กริยารูปแบบคำ: คุณศัพท์ รูปแบบคำ: วิเศษณ์   รูปแบบคำ: สรรพนาม                    รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ 

8

การอ่านPart 6: ข้อความไม่สมบูรณ์กาลของกริยา (Tenses)               Simple Present และ the Present Continuous              -Present Perfect        -Present Perfect Continuous    -Simple Past                -Past Continuous-Past Perfect               -Simple Future           -Future PerfectModal Auxiliariesคำกริยาช่วยคำขยายคำคุณศัพท์: เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่               คำคุณศัพท์แบบ Verbal: Present และ Past Participlesรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

9

การอ่านPart 7: การอ่านทำความเข้าใจโฆษณาแบบฟอร์มจดหมาย อีเมล แฟ็กซ์ และบันทึกสั้นๆ       ตาราง ดัชนี และชาร์ท                 วิธีใช้และข้อควรระวังรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

แนวทางการสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิคการเตรียมตัวสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพแบบฝึกหัดที่ 1: ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปภาพ                 แบบฝึกหัดที่ 2: เสียงที่คล้ายกันแบบฝึกหัดที่ 3: คำบุพบท           แบบฝึกหัดที่ 4: คำในบริบทที่ต่างกัน

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบแบบฝึกหัดที่ 1: ใคร  แบบฝึกหัดที่ 2: อะไร                   แบบฝึกหัดที่ 3: เมื่อไหร่              แบบฝึกหัดที่ 4: ที่ไหน                 แบบฝึกหัดที่ 5: ทำไม                  แบบฝึกหัดที่ 6: ยังไง                   แบบฝึกหัดที่ 7: คำกริยาช่วย     แบบฝึกหัดที่ 8: ประโยคบอกเล่า

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: บทสนทนาฝึกกลยุทธ์: ใคร          ฝึกข้อสอบโทอิค 1    ฝึกกลยุทธ์: อะไร       ฝึกข้อสอบโทอิค 2     ฝึกกลยุทธ์: เมื่อไหร่ ฝึกข้อสอบโทอิค 3     ฝึกกลยุทธ์: ที่ไหน    ฝึกข้อสอบโทอิค 4     ฝึกกลยุทธ์: ทำไม     ฝึกข้อสอบโทอิค 5     ฝึกกลยุทธ์: ยังไง      ฝึกข้อสอบโทอิค 6

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆฝึกกลยุทธ์: ประกาศทางธุรกิจ   ฝึกกลยุทธ์: ประกาศพิเศษ          ฝึกกลยุทธ์: เสียงประกาศ            ฝึกกลยุทธ์: โฆษณาฝึกกลยุทธ์: ข่าวฝึกกลยุทธ์: อากาศ  ฝึกข้อสอบโทอิค: การพูด              

ทบทวนการฟัง

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่        คำสันธาน คำบุพบท  คำเชื่อม    คำกริยา: Causative   คำกริยา: เงื่อนไข       คำกริยา: กาล              คำกริยา: วลี                 คำในกลุ่มเดียวกัน

8

การอ่านPart 6: เติมข้อความให้สมบูรณ์การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดGerunds และ Infinitives              คำกริยาช่วยทดสอบโทอิค 1          เกี่ยวกับ Participles   คำคุณศัพท์แบบ verbal               คำสรรพนามทดสอบโทอิค 2          ฝึกข้อสอบโทอิคเพิ่มเติม

9

การอ่านPart 7: ความเข้าใจด้านการอ่านบทความขนาดสั้น      โฆษณารายงานข่าว                  แบบฟอร์มและตารางฉลากจดหมาย อีเมล และบันทึกสั้นๆบทความขนาดยาวทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2