ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

hd-bizplus
ธุรกิจสมัยใหม่ในใลกทุกวันนี้จำเป็นต้องเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อและบริการลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้สื่อสารกันในอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อีกด้วย
โปรแลงเกวจ มีหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานให้แก่ผู้ที่สนใจในประเทศมาอย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี และยังประสบความสำเร็จในระบบการจัดส่งครูผู้สอนในและนอกสถานที่และแบบส่วนตัว ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาของโปรแลงเกวจ การันตีกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ให้ความไว้วางใจ มากกว่า 300 องค์กร การสอนจะเน้นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีกับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับองค์กรนั้นๆ หลักจากนั้นจะมีการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษกับพนักงานของคุณ เพื่อให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกจัดหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้ทักษะทางภาษาเหมาะสมกับทางองค์กรของคุณอีกด้วย

[[[["field25","equal_to","1"]],[["email_to",null,"sean@prolanguage.co.th,Chisa@prolanguage.co.th,corporate@prolanguage.co.th,corp.admin@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field25","equal_to","2"]],[["email_to",null,"sean@prolanguage.co.th,sarah@prolanguage.co.th,rayong@prolanguage.co.th"]],"and"],[[["field25","equal_to","3"]],[["email_to",null,"chiangmai@prolanguage.co.th,sean@prolanguage.co.th"]],"and"]]
1 Step 1
ASK US ABOUT CORPORATE LANGUAGE TRAINING
Tel : 02 250 0072 ext. 22
Company Name
no-icon
your full name
icon-user
Phone Number
icon-phone
Interest (Select all that apply)
Your Location(s)
Your Comments
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ( General English )

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของโปรแลงเกวจนั้น เป็นหลักสูตรที่ได้การยอมรับจากนานาชาติ เหมาะกับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนในระดับเบื้องต้นจนไปถึงระดับขั้นสูง รวมไปถึง 4 ทักษะ( ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน )เราจึงจัดให้เป็นหลักสูตรเริ่มแรกและเราเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนคนไทย อีกทั้งยังเพิ่มเติมและเสริมการสอนคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะสำหรับบริษัทของคุณอีกด้วย

General-EnglishBr01

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ( Corporate Business English )

Pro Language ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบริษัทอย่างเป็นระบบและพิถีพิถันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัทที่ขยายกิจการไปยังตลาดต่างประเทศจำเป็นต้องมีพนักงานที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มั่นใจว่าการเจรจาติดต่อธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพและประสบความสำเร็จ หลักสูตรของเราเน้นฝึกฝนทักษะที่จำเป็นให้ผู้เรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ เริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวครั้งแรกไปจนถึงการต่อรองเจรจาขั้นสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราแบ่งออกเป็น 5 ระดับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าคุณจะได้เรียนในระดับที่ตรงกับคุณจริงๆ

ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น (Practical Business English)

Stage 1 Elementary

ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง (Effective Business English)

Stage 2 Pre-intermediate / Stage 3 Intermediate

ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง (Professional Business English)

Stage 4 Upper-intermediate / Stage 5 Advanced

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะหน่วยงานและองค์กรอุตสาหกรรม ( Industry Specific Purposes )

Pro Language ขอนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับองค์กรและอุตสาหกรรมภาคต่างๆ 7 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ที่จะทำให้พนักงานของท่านมีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นตรงความต้องการ ขณะเดียวกันก็เน้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย

English for Accounting

ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี

English for the Automobile Industry

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

English for Aviation

ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

English for Banking and Finance

ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน

English for Cabin Crew

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

English for Customer Care

ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลลูกค้า

English for the Energy Industry

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน

English for Hotels

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

English for Human Resources

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

English for Legal Professionals

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพด้านกฎหมาย

English for Logistics

ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์

English for Marketing and Advertising

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา

English for Medicine

ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์

English for Nursing

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

English for Oil and Gas

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก๊าซและน้ำมัน

English for the Pharmaceutical Industry

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม

English for Sales and Purchasing

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจำหน่าย

English for Secretaries and Administrative Personnel

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและการบริหารบุคคล

English for Telecoms and IT

ภาษาอังกฤษเพื่อโทรคมนาคมและไอที

English for Tourism

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

หลักสูตรทักษะทางภาษาอังกฤษ ( English Skills Courses )

Pro Language ขอนำเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จะช่วยพัฒนาทักษะในส่วนที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตรนี้จะคล้ายกับภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน นั่นค่อท่านจะได้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านที่ต้องการไปพร้อมๆกับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกับเน้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

English Writing Skills

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

English Reading Skills

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

English Speaking Skills

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

English Listening Skills

ทักษะการฟังในภาษาอังกฤษ

Report Writing

การเขียนรายงาน

Emails in English

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

Presentations in English

การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

Networking in English

ระบบเครือข่ายในภาษาอังกฤษ

Telephone English

การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

Meetings in English

การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

Socializing in English

การเข้าสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบ (Exam Preparation Courses)

Pro Language ได้ช่วยองค์กรต่างๆให้บรรลุเป้าหมายด้วยหลักสูตรเตรียมสอบของเรามากว่าศตวรรษ เรามีหลักสูตรเตรียมสอบที่หลากหลายและเหมาะกับความต้องการของบริษัทของท่าน
เป็นข้อสอบที่ใช้ทดสอบโทอิคและบีอีซี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Pro Language สามารถช่วยบริษัทของท่านพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ และช่วยฝึกฝนการสอบโดยครูภาษาอังกฤษที่เป้นเจ้าของภาษา การฝึกทำข้อสอบเพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจมากขึ้นดังนี้

เข้าใจแนวทางและโครงสร้างของข้อสอบ

พัฒนากลยุทธ์การทำข้อสอบ

ทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาจำกัด

Improve General and Business English proficiency

Customized and Tailored Courses

มากด้วยทีมพัฒนาหลักสูตรที่เชียวชาญของ Pro Language และอาจารย์ผู้สอนที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ และความสามารถในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างมืออาชีพ

English socializing (interactive sessions with native speakers)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม(พูดคุยโต้ตอบจริงกับเจ้าของภาษา)

Specific topics courses tailored to your company’s needs

หัวข้อต่างๆที่ตรงกับความต้องการของบริษัท

English camps (fun with team building activities)

ค่ายภาษาอังกฤษ(สนุกกับทีมกิจกรรม)

English workshops

เวิร์คชอปภาษาอังกฤษ

Intensive English classes (speaking, listening, writing & reading)

คลาสภาษาอังกฤษแบบเข้นข้น (พูด ฟัง อ่าน เขียน)

Personal tutoring

แบบตัวต่อตัว