fbpx

WELCOME TO CHIANG MAI

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจเชียงใหม่

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2551 เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นภาษาจึงเป็นเหมือนกุญแจที่จะช่วยให้เราไขไปสู่การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนได้ ทั้งในชีวิตประจำวันและในระดับนานาชาติ

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจจึงจัดเตรียมคอร์สคุณภาพสูงและหลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศสเป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเพื่อช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในระดับนานาชาติได้

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจเชียงใหม่ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจบนถนนนิมมานเหมินทร์ ผู้คนที่มาเรียนที่นี่จึงเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีทางเลือกในการคมนาคมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ รถเมล์ หรือสองแถว นอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยศูนย์การค้ามากมายอาทิ เช่น ห้างเมญ่า ศูนย์การค้าวันนิมมาน และกาดสวนแก้ว ทำให้สะดวกต่อการใช้ชีวิต

ดังนั้นโรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจจึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ฝึกฝนการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรม รวมทั้งได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

Our Services

บริการวีซ่านักเรียน (ED Visa)

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจสามารถดำเนินการช่วยด้านเอกสารวีซ่านักเรียน แก่ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ) โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจสามารถช่วยดำเนินการวีซ่านักเรียน 1 ปีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

นอกจากนี้ โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจยังมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย และเราได้จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกชั้นเรียนไว้กับการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนของเรามีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่น ๆ

เรายินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวของเรา

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของเรา มีความมั่นใจที่จะทำให้การเรียนภาษาของคุณเป็นไปอย่างสนุกสนานและประสบความสำเร็จ

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอื่น

เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนภาษา เราจึงได้เน้นการพัฒนาการเรียนให้ครอบคลุมทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นจึงสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการรับรู้และช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาระบบการคิด วิเคราะห์ ทำให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจากมุมมองด้านอื่นๆ

นอกจากหลักสูตรทั่วไปแล้วเรายังได้จัดเตรียมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาที่อย่างเร่งรัด เช่น ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และอื่น ๆ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์อีกด้วย

What our students say