English Tips

Academic IELTS กับ General IELTS แตกต่างกันยังไง เลือกสอบแบบไหนดี

การสอบ IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2018 มีผู้สมัครสอบ IELTS มากถึง 3.5 ล้านคน การสอบ IELTS มีสองแบบ: Academic IELTS และ General IELTS แต่ละแบบได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน   วัตถุประสงค์ของการสอบ General IELTSคนส่วนใหญ่ทำการสอบ General IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเข้าเมืองและการจ้างงาน หากคุณต้องการย้ายไป สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ คุณจำเป็นต้องทำการทดสอบ General IELTSการทดสอบนี้ได้กลายเป็นข้อกำหนดสำหรับกระบวนการเข้าเมืองส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม General IELTS ไม่เพียง แต่ใช้สำหรับการเข้าเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ยังใช้สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมระหว่างประเทศและในหลาย ๆ กรณีเพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษของพนักงานหรือการสมัครงานอีกด้วยวัตถุประสงค์ในการสอบ Academic IELTSหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอนจำเป็นต้องได้รับคะแนน Academic IELTS ตามที่กำหนดไว้จากผู้สมัครAcademic IELTS ใช้เนื้อหาทางวิชาการในส่วนการอ่านและการเขียน ความแตกต่างในรูปแบบการสอบการสอบ IELTS ไม่ว่าจะแบบ Academic IELTS หรือ General IELTS เป็นการทดสอบ 4 ทักษะ  ในส่วนของทักษะการพูดและการฟังจะเหมือนกันในทั้งสองแบบในส่วนทักษะการอ่านมีคำถาม 40 ข้อ และทักษะการเขียนมี 2 ส่วน โดยลักษณะของงานเขียนและบริบทของการอ่านจะมุ่งเน้นไปที่วารสารวิชาการและวิชาชีพมากกว่าชีวิตประจำวันความแตกต่างในการให้คะแนนความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอาจเป็นวิธีการสอบ IELTS ทั้งสองแบบนี้ คือการให้คะแนน แม้ว่าการฟัง การพูด และการเขียน จะได้คะแนนเท่ากันทั้ง Academic IELTS หรือ General IELTS แต่ในส่วนของการอ่านของ Academic IELTS นั้นจะได้คะแนนมากกว่า หมายความว่า จำนวนคำตอบที่ถูกต้องที่เท่ากัน แต่จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้นในการสอบ Academic IELTS เนื่องจากลักษณะของข้อสอบที่ยากกว่า    เราจะเห็นได้ว่าการสอบ IELTS ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สมัครว่าต้องการนำคะแนน IELTS ไปใช้เพื่อการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือต้องการไปทำงานหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทั้ง 2 แบบนี้ เพื่อจะทำให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ เนื่องจากการสอบ IELTS คือกุญแจที่จะช่วยคุณไขประตูสู่โลกกว้าง  ปรึกษาฟรี ...