Corporate Language Training

4 เหตุผล ที่ทำไมคุณ ควรเลือกหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อธุรกิจคุณโดยเฉพาะ

4 เหตุผล ที่ทำไมคุณ ควรเลือกหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อธุรกิจคุณโดยเฉพาะจ่าย 100 ได้ใช้ 100 + กำไรคุณแน่ใจได้เลยว่า เงินทุกบาทที่ลงทุนจะตอบแทนด้วยมูลค่าเต็มจำนวนที่ลงทุนบวกกำไร ที่ทีมงานของคุณนำไปใช้ได้จริง เพราะทุกสิ่งที่เรียนเราออกแบบให้ทีมงานคุณเอาไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่และไม่ได้ใช้จริงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณ จะถูกออกแบบเป็นหลักสูตรเพื่อธุรกิจคุณโดยเฉพาะหลักสูตรที่แพงทีสุดในโลก อาจไม่ใช่หลักสูตรที่ดีที่สุดของคุณ ถ้ามันไม่ได้ถูกออกแบบจากพื้นฐานปัญหาหรือความต้องการของธุรกิจคุณ ที่สำคัญเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่จะร่วมทำงานองค์กรของคุณเพื่อออกแบบการฝึกอบรมและคู่มือ เพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจะเห็นผลลัพธ์ทันที จากทีมงานของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องของมายากล แต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ไม่ใช่แค่ได้เรียน แต่ได้ฝึกทำจริง ผ่านสถานการณ์จำลอง จนทำได้ เราจึงกล้าพูดว่า ทันทีหลังจากเรียนจบได้ผลตอบแทนการลงทุน ที่เก็บกินได้ไปตลอดเพราะมุ่งเน้นออกแบบหลักสูตรและส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นของธุรกิจคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมงานของคุณ ก็สามารถใช้หลักสูตรนี้ อบรมได้ทันทีและเราช่วยปรับปรุงให้ทันกับความต้องการใหม่ๆ ของคุณอยู่เสมอ เสมือนกับว่าคุณได้ปลูกไม้ผลในที่ดินของคุณเอง ที่คุณเก็บกิน ผลได้อย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมภาษาองค์กรคืออะไร และจำเป็นอย่างไร

การฝึกอบรมภาษาขององค์กรเป็นเพียงแค่การฝึกอบรมภาษาที่ให้บริการ B2B แก่บริษัทหรือ องค์กรอื่น ๆ อาจจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษายุโรป หรืออื่น ๆ หากคุณกำลังประสบปัญหาการมีช่องว่างของภาษา เนื่องจากทักษะด้านภาษาไม่ดี การฝึกอบรมภาษาองค์กรจะช่วยให้คุณสามารถปิดช่องว่างนั้นได้ มีข้อดีหลายประการของการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาขององค์กรที่ค่อนข้างดีมากกว่าเพียงแค่การส่งพนักงานของคุณไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาทั่วไป การฝึกอบรมภาษาของบุคลากรจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างไรโปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กรออกแบบมาให้ตรงความต้องการของคนทำงาน แต่ละหลักสูตรจะเน้นสอนในทักษะที่แตกต่างกัน เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการประชุม การเขียนอีเมล์ หรือการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี ภาษาอังกฤษสำหรับไอที และภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น คุณสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ และสามารถกำหนดระยะเวลาของแผนการอบรมได้ตามงบประมาณของคุณ นอกจากนี้สามารถจัดการอบรมตามระดับพื้นฐานภาษาของพนักงานของคุณอย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถฝึกอบรมภาษาได้ที่สำนักงานของคุณเอง ซึ่งอำนวยสะดวกแก่คุณมากกว่า และการสอนยังคงมีประสิทธิภาพส่งพนักงานของฉันไปโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปได้หรือไม่?หลักสูตรภาษาพิเศษที่กล่าวถึงข้างต้นมักจะไม่ได้รับการเสนอให้เป็นหลักสูตรสาธารณะที่โรงเรียนสอนภาษาทั่วไป ซึ่งปกติพนักงานของคุณอาจจะได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แทนที่จะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากกว่า นอกจากนี้คุณยังจะพลาดกับสิทธิ์อีกหลายอย่างที่ไม่มีความยืดหยุ่น คุณจะไม่สามารถเลือกตารางเวลาเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร หรือจำนวนคนในชั้นเรียนได้ และหากพนักงานของคุณไม่ว่างคุณจะไม่สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ อีกทั้งโรงเรียนสอนภาษาส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำรายงานผลเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร ในทางตรงกันข้ามแผนกฝึกอบรมของ Pro Language จะทำรายงานประเมินแก่ผู้ฝึกอบรมแต่ละคน รวมถึงรายงานสรุปผลการเรียนแต่ละชั้นเรียน ซึ่งรายงานเหล่านี้จะแสดงผลการเข้าร่วมการทดสอบก่อนและหลังการเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อไปดังนั้นหากคุณมีช่องว่างของความสามารถทางภาษาในองค์กรของคุณและคุณกำลังต้องการฝึกอบรมภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมและให้ได้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน คุณควรพิจารณาเลือกการฝึกอบรมภาษาขององค์กร