fbpx

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ สถาบันภาษาโปรแลงเกวจ

สถาบันภาษาโปรแลงเกวจ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 และเปิดดำเนินการสอนสาขาแรกในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพ ซึ่งในปัจจุบันเราเปิดให้บริการ 4 สาขา ในประเทศไทย ประกอบด้วย สาขากรุงเทพ สาขาพัทยา สาขาเชียงใหม่ และสาขาระยอง เรามีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการสอนภาษามานานมากกว่า 15 ปี และสถาบันภาษาโปรแลงเกวจเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551

หลักสูตรการเรียนการสอนของเราได้รับการออกแบบมาอย่างครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากจุดที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด สถาบันภาษาโปรแลงเกวจเปิดให้บริการสอนหลากหลายภาษาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซีย และสเปน ซึ่งจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน และได้รับการการันตีคุณภาพจากประสบการณ์ในการสอนโดยตรง

เรายังมีฝ่ายคอร์เปอร์เรท ซึ่งจะประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ บริษัทต่างชาติในประเทศไทย รวมถึงองค์กรภาครัฐ เพื่อให้บริการสอนทางด้านภาษาแก่บุคลากรขององค์กรต่างๆ สำหรับการทำงานทั้งทักษะทางเทคนิคหรือทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจกับคู่ค้า และเรายังให้บริการสอนหลักสูตรภาษาเฉพาะด้าน เพื่อการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น TOEIC TOEFL และ IELTS นอกจากนั้นสถาบันภาษาโปรแลงเกวจยังให้บริการจัดทำวีซ่านักเรียน (Education Visa) สำหรับชาวต่างชาติที่ให้ความไว้วางใจมาสมัครเรียนกับเราอีกด้วย

ไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาของคุณคืออะไร สถาบันภาษาโปรแลงเกวจของเราก็พร้อมที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะด้านภาษาของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความมุ่งมั่นในการสอนแล้ว ก็ยังมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเราที่พร้อมยินดีจะให้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน และกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นมิตรที่สถาบันภาษาโปรแลงเกวจของเราทุกสาขา ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา และเชียงใหม่

We Make Language
  • Easy &
  • Enjoyable

Our History

XIN_3601
2014
award-2010-1
IMG_8403
IMG_6860
IMG_4712