ศัพท์ภาษาจีนกับธุรกิจ ตอน1

ศัพท์ภาษาจีนกับธุรกิจ ตอน1

名片 míngpiàn หมิงเพี๊ยน นามบัตร

经理 jīnglĭ จิงหลี่ ผู้จัดการ

业务 yèwù เย่อู้ ธุรกิจ, กิจการ/ฝ่ายขาย

公司 gōngsī กงซือ บริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>