ศัพท์ภาษาจีนกับธุรกิจ ตอน1

名片 míngpiàn หมิงเพี๊ยน นามบัตร

经理 jīnglĭ จิงหลี่ ผู้จัดการ

业务 yèwù เย่อู้ ธุรกิจ, กิจการ/ฝ่ายขาย

公司 gōngsī กงซือ บริษัท

Comments (0)

Current day month ye@r *