มานับญาติแบบจีนๆกัน

ภาษาจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
父亲/爸爸 fùqin/ bàba ฟู่ชิน ป้าป่ะ บิดา / พ่อ
母亲/妈妈 mŭqīn/māma หมู่ชิน/มาหม่ะ มารดา/แม่
儿子 ér zi เอ๋อจึ ลูกชาย
公司 gōngsī กงซือ บริษัท
女儿 nü ér นวี่ เอ๋อ ลูกสาว
弟弟 dìdi ตี้ติ น้องชาย
兄/哥哥 xiōng / gēge ซง /เกอเก่อะ พี่ชาย
妹妹 mèimei เม่ย เหม่ย น้องสาว
姊/姐姐 zĭ /jiĕjie จื่อ/เจี่ยเจีย พี่สาว

Comments (0)