เรียนภาษาจีน ตอน ขอโทษ

เรียนภาษา, เรียนภาษาจีน, ภาษาจีน, โปรแลงเกวจ

อีกหนึงประโยคในภาษาจีนที่เหล่าซืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ในวันนี้คือ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอโทษค่ะ

ซึ่งนิยมใช้กัน 2 ประโยคตามนี้เลยค่ะ

เรียนภาษา, เรียนภาษาจีน, ภาษาจีน, โปรแลงเกวจ

อีกหนึงประโยคในภาษาจีนที่เหล่าซืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ในวันนี้คือ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอโทษค่ะ

ซึ่งนิยมใช้กัน 2 ประโยคตามนี้เลยค่ะ

很  抱  歉。    hěn bào qiàn          ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

请   原   谅。  qǐng yuán liàng      ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

Comments (0)