เรียนภาษาจีน ตอน ขอโทษ

เรียนภาษา, เรียนภาษาจีน, ภาษาจีน, โปรแลงเกวจ

อีกหนึงประโยคในภาษาจีนที่เหล่าซืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ในวันนี้คือ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอโทษค่ะ

ซึ่งนิยมใช้กัน 2 ประโยคตามนี้เลยค่ะ

很  抱  歉。    hěn bào qiàn          ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

请   原   谅。  qǐng yuán liàng      ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

24/07/2012

0 Responses on เรียนภาษาจีน ตอน ขอโทษ"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2015, ALL RIGHTS RESERVED.
Skip to toolbar