ภาษาจีนสำคัญต่ออาชีพของคุณ!

ภาษาจีนสำคัญต่ออาชีพของคุณ!

จีน ,เรียนภาษา ,ภาษาจีนออนไลน์ ,เรียนจีน ,เรียนภาษาจีนฟรี

1. บรรดาธุรกิจสากลทั้งหลายนิยมจ้างผู้ที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ขณะนี้ประเทศจีนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และผู้นำด้านธุรกิจจึงมองหาผู้ที่สามารถพูดภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานท่ามกลางบริบทของวัฒนธรรมจีนได้อย่างประสบความสำเร็จ
2. เมื่อคุณรู้ภาษาจีน คุณก็จะได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อตำแหน่งสำคัญ ๆ ขององค์กร
3. ประเทศจีนจะถือบทบาทหลักในเวทีโลกซึ่งขณะนี้จีนก็ได้เปิดสู่โลกตะวันตก โอกาสในการจ้างงานจึงมีอยู่ในทุกภูมิภาค
4. จีนเป็นประเทศที่เหมาะแก่การสอนภาษาอังกฤษพร้อม ๆ กับพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของคุณ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่คุณไม่ลืมเลือน
5. โปรแกรม Teach in China เป็นโปรแกรมที่นำเสนอผ่านสภาเพื่อการแลกเปลี่ยนการศึกษาสากล
6. ศูนย์ China Employment Center ที่ China Online
7. ข้อมูลรายชื่อ Greater China Job Listings จาก Wang & Li Asia Resources.
8. นิตยสาร Job Information Journal : China นิตยสารด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีเรื่องราวของประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายในประเทศจีน
รวมทั้งสถานที่ๆ ควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณหางาน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>