“เออีซี” ส่องดู “โรคอาเซียน”

“เออีซี” ส่องดู “โรคอาเซียน”

เออีซี, อาเซียน, aec,asean

ช่วงนี้ใคร ๆ ต่างพร้อมใจกันพูดถึงการย่างเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (เออีซี) ในปี พ.ศ. 2558 นับนิ้วดูเหลือเวลาให้เตรียมตัว เตรียมใจ อีกเพียงไม่ถึง 3 ปี เส้นพรมแดนของเหล่ารวงข้าวทั้ง 10 ชาติ กำลังจะพร่าเลือนจางไป แล้วหันมามัดกันรวมเป็น “ฐานการผลิตเดียว” เปิดกว้างให้สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรีได้มากขึ้น

หลายคนมองเห็นภาพชวนเคลิบเคลิ้มถึงเม็ดเงินมหาศาลไหลมากองรวมกันในนาม”ตลาดอาเซียน”ทว่ามุมสะท้อนกลับ เมื่อถึงเวลาสะเดาะกลอนไขประตูสู่ “ประชาคมอาเซียน” ที่หลอมรวมความต่างของประชากร 600 ล้านคนเข้าไว้ด้วยกัน แต่ละประเทศต่างต้องเตรียมตัวร่วมหอลงโรงแบกภาระหนักอึ้งของกองปัญหา “ความท้าทายด้านสุขภาพ” ร่วมกันด้วย

หลายฝ่ายเริ่มขยับเขยื้อน ทางฝั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแห่งอาเซียนเพิ่งจัดประชุมในหัวข้อว่าด้วย “ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสและความท้าทายด้านสุขภาพ” เน้นผลักดันสร้างความร่วมมือด้านระบบสุขภาพ มุ่งดูแลโรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติขึ้นใหม่

ด้วยความตระหนักก่อนถึงวิกฤตสุขภาพ “ประชาชาติธุรกิจ” นัดสัมภาษณ์พิเศษกับ “รศ.น.พ.ประตาป สิงหศิวานนท์” เลขาธิการเครือข่ายเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขซีมีโอ และอดีตคณบดีเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาช่วยฉายภาพจำลองภาวะโรคภัยไข้เจ็บก่อนเปิดเออีซีอาจารย์ประตาปเล่าย้อนถึงวิวัฒนาการของโรคภัยจากอดีตถึงปัจจุบันเพราะเป็นภาระของอาเซียนต้องเผชิญเริ่มตั้งแต่กลุ่มโรคเจเนอเรชั่นยุคแรก คือ “โรคระบาดและติดเชื้อ”

เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค โปลิโอ บาดทะยัก เป็นต้น เคยทำให้คนล้มตายกลาดเกลื่อนมาแล้ว ต่อมาเมื่อโลกฝั่งตะวันตกก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและวิทยาการ จนสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคได้ดีขึ้น ทำให้โรคระบาดร้ายแรงต่างทยอยถอยห่างจากประเทศพัฒนาแล้ว แต่ยังคงตกค้างอยู่ในซีกโลกที่กำลังพัฒนา รวมถึงแถบอาเซียนด้วย

“ถึงตอนนี้ บางสมาชิกอาเซียนยังคงเผชิญกับโรคระบาดเจเนอเรชั่นแรกอยู่ ยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่าง ลาว พม่า กัมพูชา ในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์แทบไม่พบโรคระบาดในกลุ่มนี้แล้ว ส่วนมาเลเซียและไทยก็พบน้อยลงมาก”

แต่หากเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างอิสระขึ้น การควบคุมโรคระบาดก็กระทำได้ยากขึ้น หมายความว่า โรคที่ยังไม่เคยเกิดในบางประเทศก็เสี่ยงกลับมาเกิดขึ้นได้ เช่น เมืองไทยกลับมาพบโรคบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมานานแล้ว เช่น โรคกาฬหลังแอ่น โรคเท้าช้าง เป็นต้น

เมื่อโรคกลุ่มที่ระบาดในยุคแรกยังมีอยู่ อาเซียนเลยเข้าตำรา “ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก” เพราะโรคเจเนอเรชั่นรุ่นสองได้เข้าถาโถมซ้ำอีก ระลอกนี้เป็นกลุ่ม “โรคไม่ติดต่อ” โดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทั้งเทรนด์สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ใช้ยาเสพติด ไม่ออกกำลังกาย กินอาหารขยะ ติดความหวาน ขาดความมันไม่ได้ ต่างนำโรคมาคร่าชีวิตพลเมืองอาเซียนจำนวนมาก

ปัญหาโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง ที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญไม่เฉพาะในอาเซียน แต่เป็นทั่วโลก พร้อมชี้4 โรคน่าห่วงสุด คือโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด และโรคเบาหวาน

ถัดจากปัญหาสองกลุ่มแรก อาเซียนยังต้องเตรียมรับคลื่นลูกที่สาม คือ “ปัญหาด้านสุขภาพจิต” เพิ่มอีก

สืบเนื่องจากความเครียด ความกดดัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ห่างเหิน และปัญหาความรุนแรงในสังคม สร้างให้มีตัวเลขผู้ป่วยทางจิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“อีกประเด็นที่อาเซียนต้องตระหนัก คือเมื่อคนสามารถย้ายไปทำงานต่างถิ่นได้ง่ายขึ้น เช่น คนไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ ย่อมต้องเตรียมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างกัน สภาพสังคมที่ไม่คุ้นชิน หรือหากต้องไปอยู่ในสังคมมุสลิม อาจทำให้เกิดภาวะ “ช็อกทางวัฒนธรรม” ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” อาจารย์ประตาปกล่าวเสริม

ฟังดูแล้ว ภาพจำลองอนาคตประชาคมอาเซียนต้องเตรียมเผชิญปัญหาซ้อนทับหลายวง ทั้งการแพร่ของโรคระบาดจากเพื่อนบ้านบางประเทศ ผสมโรงกับภาระอัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมใช้ชีวิตเกินพอดี เสริมแรงด้วยปัญหาสุขภาพจิตที่กำลังตามมา

เมื่อเปิดการค้าเสรีต้องมาพร้อมคอนเซ็ปต์ที่ว่า ปัญหาสุขภาพไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ต้องมองในนามอาเซียนเป็น “ASEAN Health”

ดังนั้นอาเซียนต้องเร่งสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพโดยด่วน ไม่ใช่แค่เฝ้าระวังโรคระบาดจากคนสู่คน แต่ต้องรวมถึงมาตรการนำเข้าสินค้าและสัตว์ต่าง ๆ ด้วย เพื่อเตรียมรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังจะตามมา

นายแพทย์ประตาปทิ้งท้ายว่า “ต้องมองการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ขนานกับเรื่องสุขภาพและสังคมเสมอ” หากประชาคมอาเซียนหวังเป็นเสือเศรษฐกิจทะยานบนเวทีโลก ก็ควรดูแลสุขภาพตัวเอง อย่าปล่อยให้กลายเป็น “เสือป่วย” นอนซม ให้ต่างชาติต้องมารักษา

ขอบคุณ : prachachat.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>