อพาร์ตเมนต์ขอนแก่นพร้อมเออีซี

อพาร์ตเมนต์ขอนแก่นพร้อมเออีซี

AEC, ประชาคมอาเซียน, อาเซียน, เออีซี

มรมผู้ประกอบการกิจการหอพักฯเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เผยภาพรวมในจังหวัดขอนแก่นยังโตก้าวกระโดด ขณะที่พื้นที่โซนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มอิ่มตัว นายจตุพร เพชรชูวาปี เลขานุการชมรม ผู้ประกอบการกิจการหอพักอพาร์ตเม้นต์ ขอนแก่น เปิดเผยว่า ธุรกิจห้องเช่าใน จ.ขอนแก่น  ขยายตัวค่อนข้างมาก แต่ยังแยกเป็นโซน โดยเฉพาะปีนี้พื้นที่โซนมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ค่อนข้างมาแรง เติบโตทั้งสองฝั่ง ถนนศรีจันทร์และถนนประชาสโมสร

ส่วนโซนพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าอิ่มตัว แต่ตั้งแต่ปี 2554 เริ่มชะลอตัวและห้องเหลือว่าง ซึ่งอาจเพราะส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษา แต่ช่วง2 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่รับนักศึกษาเพิ่ม ทำให้ห้องพักที่เร่งสร้างมีเกินความต้องการ

“ถ้าดูภาพรวมถือว่า ห้องเช่าทุกประเภทโตอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยอย่างปีละ 10% โดยรวมถือว่า จ.ขอนแก่นยังโตเกือบทุกด้าน ทำให้ความต้องการที่พักอาศัยประเภทห้องเช่าสูงขึ้น ที่สำคัญปี 2558 ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขอนแก่นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลาง จึงต้องเตรียมพร้อม มีการลงทุนธุรกิจอื่นๆ

ตามถนนสายหลัก สายรอง ส่วนราคาต้องยอมรับบางโซนราคาที่ดิน ค่าก่อสร้างแพงขึ้น ทำให้ต้องปรับค่าเช่าให้เหมาะสม เฉลี่ยอพาร์ตเมนต์ ใน จ.ขอนแก่น ห้องละ 3,000-4,000 บาท”

นายจตุพร กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกชมรม และผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจห้องเช่าหน้าใหม่ ได้ความรู้เข้าใจกับสถานการณ์ที่แท้จริงของภาพรวมธุรกิจห้องเช่า ชมรมฯได้เตรียมจัดสัมมนาทิศทางธุรกิจที่พักอาศัย ก้าวสู่เออีซี ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพัก อพาร์ตเมนต์ และห้องพัก ในจ.ขอนแก่น  เนื่องจากใน 3 ปีไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งธุรกิจห้องพักห้องเช่าต่างๆ จะต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ที่จะขึ้น”

สำหรับวิทยากร ประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาฯอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่สามารถวางแผนกิจการห้องพักให้สอบรับกับการเข้าสู่เออีซี มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะให้ความรู้การบริหารคนให้ทันยุคทันสมัย และตัวแทนกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการห้องพักห้องเช่า พร้อมแนวทางการลงทุน บริหารคนและการวางแผนเพื่อแข่งขันกับชาติ และเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำกิจการรองรับต่างชาติที่จะเข้ามาอาศัยในประเทศมากขึ้น

ถ้าดูภาพรวมถือว่า ห้องเช่าทุกประเภทโตอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปีละ 10% และถือว่าขอนแก่น ยังโตเกือบทุกด้าน

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>