หลักสูตรภาษาจีน

我们为您提供生动有趣的语言培训项目

ทำไมต้องภาษาจีน?

 • 1) ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกและจีนยังเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันล้ำค่าและงดงามมากว่า 5000 ปีแล้ว

 • 2) มีประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคน

  คนจีนมีจำนวนประชากรอยู่เศษหนึ่งส่วนสี่ของโลก

 • 3) ภาษาจีนแมนดารินเป็นภาษาที่พูดกันมากที่สุด

  มีผู้พูดภาษาจีนมากกว่า 900 ล้านคน นั่นคือ 15 เปอร์เซนต์ของประชากรโลก

 • 4) ไม่ใช่คนที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นที่พูดภาษาจีน

  ในชุมชนจีนที่สำคัญในอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ก็พูดภาษาจีน เช่นเดียวกับรัฐทางอเมริกาเหนือ เช่น นิวยอร์ก และแวนคูเวอร์

 • 5) ประเทศจีนแซงหน้าอเมริกาแล้ว

  ในฐานะประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

 • 6) บริษัทของจีนขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ

  มีทั้งบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมด้านไอทีไปจนถึงอุตสาหกรรมน้ำมัน

 • 7) ประเทศจีนเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า

  ภาพยนตร์ ศิลปะ และวรรณกรรมต่างๆของจีน กำลังเจริญเติบโตในตลาดสากล

ภาษาจีนมีความสำคัญกับการทำงานของท่าน

 • 8) ธุรกิจระหว่างประเทศมักจ้างคนที่สามารถพูดได้หลายภาษา

  จีนเป็นตลาดใหญ่ และผู้นำทางธุรกิจก็มองหาคนที่พูดภาษาจีนได้ รวมทั้งทำงานในบรรยากาศวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 9) ความรู้ภาษาจีนทำให้ได้เปรียบเวลาทำงาน

  จีนได้กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และผู้นำทางธุรกิจที่กำลังมองหาคนที่สามารถพูดภาษาจีน

ภาษาจีนสำคัญมากสำหรับการเดินทาง

 • 10) ถ้าไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศจีน ท่านจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

  และมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืม

Untitled-22

หลักสูตรภาษาจีนกลาง แบ่งเป็น 4 ระดับ

Chinese Level

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการออกเสียงระบบ PINYIN การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องและเรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน ไปจนถึงภาษาจีนระดับสูง

ภาษาจีนระดับต้น

lv1

เหมาะสำหรับ:

– ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
– น้องๆนักเรียนที่กำลังขึ้นชั้น ม.4 สายศิลป์-จีน

คอร์สภาษาจีนระดับต้น จะเรียนรู้การอ่าน Pinyin (พินอิน) ตัวอักษรจีนและสะกดคำแบบง่ายและเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของภาษาจีน เช่น คำศัพท์,รูปแบบประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนรู้วิธีที่การออกเสียง,พูดและใช้คำเป็นประโยคง่ายๆได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 400 คำและรูปแบบประโยคพื้นฐานของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้เรียนสามารถพูดและสื่อสารภาษาจีนกับคนจีนได้ในระดับต้น
“นอกจากนี้นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถใช้ความรู้ภาษาจีนระดับต้น สำหรับเตรียมสอบ HSK 2 ได้อย่างง่ายดาย”

ภาษาจีนระดับกลางต้น

lv2

เหมาะสำหรับ:

– ผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น
– ผู้ที่ใช้ PINYIN ได้คล่องและพอรู้คำศัพท์จีนมาบ้างแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับกลางต้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาภาษาจีนดีขึ้นกว่าภาษาจีนระดับต้นทั้งในเรื่องการฟัง-พูด-อ่านและการเขียน สามารถรู้วิธีการใช้ภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจำวัน,การทำงานและเข้าใจประโยคและไวยากรณ์ดีขึ้น สามารถฟังได้ดีขึ้นและสามารถพูดสื่อสารกับคนจีนได้ จะได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 900 คำและการใช้ตัวอักษรจีนประมาณ 400 ตัว
“นอกจากนี้นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถใช้ความรู้ภาษาจีนระดับกลางต้น สำหรับเตรียมสอบ HSK 3 ได้อย่างง่ายดาย”

ภาษาจีนระดับกลางสูง

lv3

เหมาะสำหรับ:

– ผู้ที่สามารถเข้าใจไวยากรณ์เบื้องต้นแล้ว
– ผู้ที่เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาแล้ว ประมาณไม่ต่ำกว่า 900 คำ และรู้จักตัวอักษรจีนไม่ต่ำกว่า 400 ตัวอักษร

คอร์สภาษาจีนระดับกลางสูง ได้รับออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนในการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ให้ดีขึ้น และครูของเรายังจะเน้นความสำคัญของภาษาและความรู้ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม หลังจากจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งในด้านการฟัง-พูด-อ่านและการเขียนคำศัพท์ รู้จักวัฒนธรรมจีน จะได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,500 คำและการใช้ตัวอักษรจีนประมาณ 800 ตัว ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา
“นอกจากนี้นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถใช้ความรู้ภาษาจีนระดับกลางสูง สำหรับเตรียมสอบ HSK 4 ได้”

ภาษาจีนระดับสูง

lv4

เหมาะสำหรับ:

– ผู้ที่สามารถเข้าใจไวยากรณ์ได้ดี
– ผู้ที่เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาแล้ว ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คำ และรู้จักตัวอักษรจีนไม่ต่ำกว่า 800 ตัวอักษร

คอร์สภาษาจีนระดับสูง มุ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะการเรียนการสอน เชิงองค์ประกอบของภาษาจีนตามความสามารถในการสื่อสารทางสังคมของผู้เรียน และยังเน้นความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน เน้นการเลียนแบบเหมือนเจ้าของภาษา เน้นจดจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ช่วยให้เห็นถึงลักษณะของการเรียนรู้ภาษาที่สอง การตีความในบทความ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะจัดอยู่ในระดับที่ดีแล้วสามารถเข้าใจภาษาจีนได้ดี รู้คำศัพท์ภาษาจีนมากถึง 2,500 คำและรู้จักและใช้ตัวอักษรจีนได้ถึง 1200 ตัว และที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนจะเข้าใจวัฒนธรรมจีนและภาษาจีนได้ดีเยี่ยม ผู้เรียนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายประโยคที่ซับซ้อนได้ดี
“นอกจากนี้นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถใช้ความรู้ภาษาจีนระดับสูง สำหรับเตรียมสอบ HSK 5 ได้”

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจของเราออกแบบมาเพื่อให้ท่านเรียนภาษาจีนด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน โดยจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

Business Chinese Business Chinese

General Chinese for Grammar

หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับเด็ก

Learn-Chinese-Study3

หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับสอบ HSK

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบ HSK ซึ่งประเทศไทยดำเนินการจัดสอบปีละ 1 ครั้ง
เราจึงเปิดหลักสูตรการเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในทุกระดับ เช่น หลักสูตรไวยากรณ์ การฟัง การเเยกเเยะ เเละวิเคราะห์คำศัพท์ การอ่าน และหลักสูตรทบทวนและฝึกฝนทักษะในทุกด้าน
ผู้เรียนในดะรับนี้จะต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารได้

ประโชยน์ของการสอบ HSK เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีน (เทียบได้กับ TOEFL หรือ IELTS) สามารถใช้สมัครเรียนต่อหรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรหรือสถานศึกษาที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก และเพื่อรับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

What our students say

Gary
TMS-Sawitree
fern
Liw
TMS-Suranya
Uri
TMS-Oranoot
Mr.Gary - New Zealand Embassy; Thai Course
Sawitree Monpon - Corporate Training student ; Finance & Accounting Executive, SF Development Co., Ltd.
กัลยาลักษณ์ สังข์วงษ์ - (น้องเฟิร์น) โรงเรียนสกลนาชวิทยานุกูล จ.สกลนคร; คอร์สภาษาจีน, สาขาพญาไท
พรพระใส ภิญโญศรี - (น้องหลิว) โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ; คอร์สภาษาอังกฤษ, สาขาพญาไท
สรัญญา เกิดเกตุ - Corporate English Course , Finance & Accounting Executive, SF Development Co., Ltd.
อธีนา พงศ์สงวนไทย - (น้องยูริ) โรงเรียนไทยคริสเตียน ; เรียนคอร์สภาษาจีน, ที่สาขาพญาไท
อรนุช อาโน - Assistant Human Resources Manager, SF Development Co., Ltd.
"We have enjoyed learning Thai language and learning about the culture of Thailand. Our teacher is great. She has made the experience enjoyable and is very patient and engaging. Thank you."
ก่อนหน้านี้คิดอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ แต่พอทางบริษัทได้ให้เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบันโปร แลงเกวจ พอได้อบรมมาแล้วเข้าใจ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะได้พูดคุยโต้ตอบกับอาจารย์ทุกครั้งที่ได้เข้าอบรม และมั่นใจกับการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถเรียนอย่างสนุก
ภาษาจีน ครูหลิว(ต้าหลง) เป็นคนเปิดมุมมองภาษาจีนให้หนูค่ะ สอนเข้าใจและอธิบายเป็นภาษาไทยได้อย่างชัดเจน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถถามได้ คุณครูใจดี คุณครูมีเทคนิคในการสอนที่ดี ทำให้หนูสามารถนำเทคนิคที่ครูสอนมาใช้ในการเรียนและการสนทนากับคนจีนได้ดี ครูหลิวเป็นครูคนแรกที่ทำให้หนูสนใจและรักในภาษาจีน ขอบคุณครูหลิวต้าหรงมากๆค่ะ
ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับ ม.4 โชคดีมากค่ะที่มาเจออาจารย์ Craig สอนเก่งมาก สอนสนุกค่ะ ทำให้ไม่รู้สึกเกร็งเวลาเข้าคลาส เน้นสำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง ทำให้การพูดกล้าออกเสียงและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น จากเดิมจะกลัวมากเวลาที่เจอฝรั่ง แต่ตอนนี้เริ่มไม่กลัวแล้วและมั่นใจที่จะพูดจะตอบมากขึ้นด้วยค่ะ
ดิฉันได้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันโปรแลงเกวจตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการพัฒนาพนักงานด้านภาษา ดิฉันรู้สึกสนุกเวลาได้เรียน อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ทำให้ดิฉันกล้าพูดมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนจะกลัวการพูดภาษาอังกฤษมาก แต่อาจารย์จะสอนแบบเน้นการพูด สอนให้เรากล้าแสดงออก พูดผิดก็ไม่เป็นไร ขอให้พูดออกมา แล้วอาจารย์จะสอนว่ามันผิดตรงไหน สอนให้เราเข้าใจหลักไวยากรณ์มากขึ้น และมีส่วนร่วมในห้องเรียนตลอดเวลา
เหล่าซือต้าหลงสอนดี แล้วก็ละเอียดมาก ทำให้รู้สึกกล้าใช้และก็กล้าพูดอย่างมั่นใจ เคยคิดว่าภาษาจีนยากนะ แต่พอมาลองเรียนกับเหล่าซือมันไม่ยากแบบที่คิดไว้ เพราะเหล่าซือเน้นออกเสียงและยกตัวอย่างในการสอน ทำให้เข้าใจง่ายค่ะ
ก่อนหน้านี้ดิฉันได้เคยไปเรียนภาษาอังกฤษตามสถาบันต่างๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าทักษะการพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร จนกระทั่งบริษัทฯ มีนโนบายส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษขึ้น ซึ่งก็ได้สถาบันโปรแลงเกวจเข้ามาจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีทั้งความรู้ และประสบการณ์อย่างสูง และยังได้ให้กำลังใจในการเรียน ทำให้ดิฉันสามารถพัฒนาทั้งการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะพูด ขอขอบคุณสถาบันโปร แลงเกวจ